Dronninglund Snerydning

2017-18

 

Vi kører med uændrede priser igen i denne sæson

Så er arbejdet gjort!!

Din familie, posten, hjemmehjælper, renovationamededarbejder, nabo og myndighederne sætter pris på sikker færden på dit fortov

Snerydning i Dronninglund

V/ "SNEMANDEN"

 

Snerydning tilbydes i Dronninglund by med traktormonteret kost og salt/grusspreder.

 

Der køres fra kl 04:00 og når ophør af sne.

 

Priser 1. november til 1. april

 

Almindeligt lige stykke fortov op til 25 meter

875 kr. inkl. moms

 

Hjørnegrund op til 25 meter

995 kr. inkl. moms

 

 

 

Telefon: 26805632

Mail: sne@dronninglundsnerydning.dk

 

Vagt:

 

Snemanden tilbyder snerydning i Dronninglund med traktormonteret kost og bagmonteret grus/saltspreder. Tilbuddet omfatter fejning og saltning, ved snefald, slud og tøsne i større mængder der formodes at blive til islag på fortov. Der køres således ikke ved rimfrost og almindelige glatte fortove der skyldes almindelig forekommen fugt og frost. Der henvises til almindelig glatførebekæmpelse med køkkensalt eller saltvand

 

Der køres med inddampet havsalt, der er mere skånsom mod hundepoter og miljøet.

 

Der ryddes op til 130 cm. på fortov og der saltes i minimum 80 cm.

 

Der køres i tidsrummet 04:00 til 20:00, samt når det kræves ved ophør af sne - vi kører IKKE under snevejr ej heller hvis snelag formodes at smelte væk inden for 1-3 timer.

 

Erhvervsdrivende og institutioner prioriteres så vidt det kan lade sig gøre, således at der er ryddet tidligt.

 

Ekstra rydning i forbindelse med større snemængder der forhindre parkering i forbindelse med eksempelvis fester og andre begivenheder tilbydes på timepris

 

Vagt. Hvis du mangler snerydning, ønsker at få ryddet eller har spørgsmål så ring til vedkommende som er på vagt.

 

 

 

Vi har til sæson 2015/16 anskaffet 3 stk Belos 3440

 

Da det er fysisk umuligt at være flere steder på en gang, er følgende gældende - Snemanden kan ikke, på noget tidspunkt, drages til ansvar for manglende snerydning og glatførerbekæmpelse og ulykker, skader mv. af en hver art der kan henføres til dette, samt hvad der til enhver tid er grundejers ansvar.

 

Snemanden påtager sig ikke ansvar for påkørsel af ting, som er skjult under sneen. Hvis der er for lidt plads til snerydning eller det antages at der kan ske skade på biler og anden ejendom forbeholdes ret til at køre udenom - der vil blive forsøgt ryddet senere.

Så er arbejdet gjort!!

 

Din familie, posten, hjemmehjælper, renovationsmedarbejder, nabo og myndighederne sætter pris på sikker færden på din grund

 

Bjarne Madsen

Multebærvej 15

9330 Dronninglund

Mobil 26805632

CVR: 26428742